Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní stát a spravedlnost. Polemika o ústavě - srovnání argumentace Franka Michelmana a Alessandra Ferrary
Název práce v češtině: Právní stát a spravedlnost. Polemika o ústavě - srovnání argumentace Franka Michelmana a Alessandra Ferrary
Název v anglickém jazyce: Legally consistant state and justice. Polemics on constitution - confrontation of Michelman's and Ferrara's arguments
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2009
Datum zadání: 08.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK