Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Doteky přírody
Název práce v češtině: Doteky přírody
Název v anglickém jazyce: Touching of nature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2009
Datum zadání: 08.06.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Věra Roeselová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK