Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Témata křesťanského umění a jejich proměny ve výtvarném umění
Název práce v češtině: Témata křesťanského umění a jejich proměny ve výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Topics of a christian art and it´s modifications
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jaroslav Dvořák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2009
Datum zadání: 08.06.2009
Datum a čas obhajoby: 04.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: PedF-KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jakub Synecký
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jakub Synecký
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK