Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Péče o duši a problém výchovy
Název práce v češtině: Péče o duši a problém výchovy
Název v anglickém jazyce: Soul Care and the Problem of Education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2009
Datum zadání: 08.06.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK