Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vodní ptáci a rušení člověkem
Název práce v češtině: Vodní ptáci a rušení člověkem
Název v anglickém jazyce: Waterfowl and human disturbace
Klíčová slova: vodní ptáci, lidské rušení, úniková odpověď, ostražitost, distribuce, hnízdění, migrace, pelichání
Klíčová slova anglicky: water birds, human disturbance, escape responds, alertness, distribution, breeding, migration, moulting
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK