Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Post-Stroke Rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Plchová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2007
Datum zadání: 07.05.2007
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: Bc. Lenka Žaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK