Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy.
Název práce v češtině: Participace a efektivita mladých hráčů
na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy.
Název v anglickém jazyce: The Teamwork, Participation and Efficiency of Young Players
in Mattoni NBL and European League Teams.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2008
Datum zadání: 04.06.2008
Datum a čas obhajoby: 04.05.2010 08:30
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2010
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Teoretická východiska a literární rešerše
Cíle, úkoly a metody práce
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je srovnat participaci a efektivitu relativně mladých hráčů (s upřesněním ročníků narození)na týmovém herním výkonu mezi družstvy MNBL a Evropské ligy. Hlavní metodou je určena sekundární analýza primárních údajů (dat) ve statistikách jednotlivých soutěží.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Cíle práce: Zjistit, jaká je participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy. Cílem bylo pomocí statistik (viz. www.cbf.cz, www.euroleague.net) a ukazatele výtěžnosti vyhodnotit a následně porovnat participaci a efektivitu mladých hráčů v soutěžích Mattoni NBL a Evropské ligy.
Metoda:Analýza dokumentů (sekundární analýza primárních údajů ve statistikách jednotlivých soutěží).
Výsledky: Výsledky práce by měly ukázat, v jaké basketbalové soutěži je vyšší participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev v základní části a v play-off a poté rozdíl mezi soutěžemi.
Klíčová slova: Basketbal, Mattoni NBL, Euroliga, mladý hráč, participace, efektivita, analýza dokumentů, sekundární analýza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goals of the thesis: The goal is to examine and analyze the participation and efficiency of young players in a team setting for Mattoni NBL teams and European league teams. Detailed statistics and other indicators of utilization were used to evaluate and consequently compare the participation and the efficiency of young players in Mattoni NBL and European league.
Method: Analysis of documents (secondary analysis of primary data in statistics of each competition).
Results: The results show, in which basketball league is the participation and the efficiency of young players on teamwork in regular season and play - off on higher level and consequently how is diference between these leagues.
Key words: Basketball, Mattoni NBL, European league, young player, participation, efficiency, analysis of documents, secondary analysis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK