Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj technologií pro záznam, zpracování a projekci audiovizuálních pořadů
Název práce v češtině: Vývoj technologií pro záznam, zpracování a projekci audiovizuálních pořadů
Název v anglickém jazyce: Development of technologies for recording, processing and screening
of audiovisual programs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2009
Datum zadání: 04.06.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Martin Stejskal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK