Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Training tactical skills in Sport Games
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2009
Datum zadání: 06.04.2009
Datum a čas obhajoby: 11.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2009
Oponenti: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK