Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah plazmatických cytokinů a inzulínové rezistence při váhové redukci navozené dietní intervencí
Název práce v češtině: Vztah plazmatických cytokinů a inzulínové rezistence při váhové
redukci navozené dietní intervencí
Název v anglickém jazyce: The relationship between plasma values of cytokines and insulin
resistance during diet-induced weight loss
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.11.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK