Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anarchismus a kultura. Tradice anarchismu v českých zemích
Název práce v češtině: Anarchismus a kultura. Tradice anarchismu v českých zemích
Název v anglickém jazyce: An anarchism and culture. Tradition of anarchism in Czech lands
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Matějů
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 03.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK