Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Prameny k dějinám napoleonských válek v rodinných archivech Kinských. K českým předkům knížete Józefa Poniatowského
Název práce v češtině: Prameny k dějinám napoleonských válek v rodinných archivech Kinských. K českým předkům knížete Józefa Poniatowského
Název v anglickém jazyce: Documents to the history of the Napoleonic Wars at the family archives of Kinský. To the Czech ancestors of prince Józef Poniatowski
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Bělina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 25.06.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK