Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eleonora Kounicová (1809-1898)
Název práce v češtině: Eleonora Kounicová (1809-1898)
Název v anglickém jazyce: Eleonora of Kaunitz (1809-1898)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 03.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK