Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599-1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu
Název práce v češtině: Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599-1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu
Název v anglickém jazyce: The establishment of the Bohemian province of the Order of Capucines during the first half of the 17th century. The image of Capuchin order during 1599-1618 in the narrative sources and correspodence of his supporters
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 03.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
  @*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK