Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví v sociálně vyloučených lokalitách
Název práce v češtině: Dobrovolnictví v sociálně vyloučených lokalitách
Název v anglickém jazyce: Volunteerism in spatially excluded localities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 03.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Petra Klingerová
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK