Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politický marketing v komunikaci ODS ve volbách do senátu Parlamentu České republiky 2008
Název práce v češtině: Politický marketing v komunikaci ODS ve volbách do senátu
Parlamentu České republiky 2008
Název v anglickém jazyce: Political marketing in the Senate election campaign of the
Civic Democratic Party in 2008
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK