Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studi protialkoholní kamapě v roce 2007 "Kannissä olet ääliö", Finsko
Název práce v češtině: Případová studi protialkoholní kamapě v roce 2007 "Kannissä olet ääliö", Finsko
Název v anglickém jazyce: The case Study - Campaign against an alcohol consumption
in the Year 2007 ""Kannissä olet ääliö", Finland
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Pavel Dolanský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK