Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kampaně proti rasismu a xenofobii v ČR se zaměřením na kampaň "Be Kind to Your Local Nazi"
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Kampaně proti rasismu a xenofobii v ČR se zaměřením na kampaň
"Be Kind to Your Local Nazi"
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Pavel Dolanský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK