Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kampaně společnosti Člověk v tísni: skutečná pomoc a Klub přátel člověka v tísni......
Název práce v češtině: Kampaně společnosti Člověk v tísni: skutečná pomoc
a Klub přátel člověka v tísni......
Název v anglickém jazyce: Campaigns of People in Need: The real Help Campaign
and The Fan Club of People in Need.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Pavel Dolanský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK