Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba kampaně třídění odpadů společnosti Eko-kom v letech 2004-2006
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Creating of the Ekokom's waste sorting Campaign in years 2004-2006
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Evžen Hart
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK