Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie amnesty international Česká republika a její realizace v letech 2008-2009
Název práce v češtině: Komunikační strategie amnesty international Česká republika
a její realizace v letech 2008-2009
Název v anglickém jazyce: Communication Strategy of Amnesty International Czech republic
and its Realizationin 2008-2009
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2009
Datum zadání: 22.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK