Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
T-Mobile ČR: oslovení mladé generace prostřednictvím internetového marketingu
Název práce v češtině: T-Mobile ČR: oslovení mladé generace prostřednictvím internetového marketingu
Název v anglickém jazyce: T-Mobile CR: addressing the young generation by means of internet marketing
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Máchová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK