Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza obsahu mediálních sdělení o tunelovém komplexu Blanka
Název práce v češtině: Analýza obsahu mediálních sdělení o tunelovém komplexu Blanka
Název v anglickém jazyce: Tunnel Blanka: Content Analysis of Daily Newspapers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2009
Datum zadání: 02.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK