Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny sportovního zpravodajství ČTK 1988-2008 - vliv digitalizace a internetizace na práci tiskové agentury
Název práce v češtině: Proměny sportovního zpravodajství ČTK 1988-2008 - vliv digitalizace
a internetizace na práci tiskové agentury
Název v anglickém jazyce: Changes of sport press service ČTK 1988 - 2008 - impact of digitalization
and internet technologies on work of press service
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK