Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otakar Matoušek a jeho působení v Československém rozhlase
Název práce v češtině: Otakar Matoušek a jeho působení v Československém rozhlase
Název v anglickém jazyce: Otakar Matoušek and his activities in Czechoslovak Broadcasting
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK