Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekondiční pobyty pro pacienty po poškození mozku
Název práce v češtině: Rekondiční pobyty pro pacienty po poškození mozku
Název v anglickém jazyce: Therapeutic stays for patiens after the brain injury
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renáta Muchová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 19.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK