Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj institutu státního občanství v československých ústavních dějinách
Název práce v češtině: Vývoj institutu státního občanství v československých
ústavních dějinách
Název v anglickém jazyce: Development of the institution of state citizenship
in Czechoslovak constitutional history
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2008
Datum zadání: 01.06.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK