Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepodmíněný trest odnětí svobody
Název práce v češtině: Nepodmíněný trest odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Unconditional sentence of imprisonment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2008
Datum zadání: 01.06.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK