Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení poruch posturální stability u hemiparetických pac.pomocí posturografie
Název práce v češtině: Hodnocení poruch posturální stability u hemiparetických pac.pomocí posturografie
Název v anglickém jazyce: Assessment of the Postural Stability Disorders
in Hemiparetic Patients by Posturography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2008
Datum zadání: 01.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. Marie Tichá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK