Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volební reforma na Novém Zélandu: důvody a vliv na stranicko-politický systém
Název práce v češtině: Volební reforma na Novém Zélandu: důvody a vliv na stranicko-politický systém
Název v anglickém jazyce: Electoral reform in New Zealand: reasons and
impact on the party-political system
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: prof. Miroslav Novák, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK