Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vyvlastnění nemovitostí
Název práce v češtině: Vyvlastnění nemovitostí
Název v anglickém jazyce: Expropriation of real property
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2008
Datum zadání: 01.06.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK