Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora českého neziskového sektoru ze strany nizozemských nadací a organizací
Název práce v češtině: Podpora českého neziskového sektoru ze strany
nizozemských nadací a organizací
Název v anglickém jazyce: The support of czech nonprofit sector by dutch foundations and organizations
Klíčová slova: Neziskový sektor, zahraniční pomoc, transformace, Nizozemsko, MATRA/KAP, občanská společnost
Klíčová slova anglicky: Non-profit sector, foreign aid, transformation, the Netherlands, MATRA/KAP, civil society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2009
Datum zadání: 01.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK