Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nabytí vlastnického práva k bytu kupní smlouvou z právního a ekonomického pohledu
Název práce v češtině: Nabytí vlastnického práva k bytu kupní smlouvou z právního
a ekonomického pohledu
Název v anglickém jazyce: Acquisition of ownership of a flat by a sales contract
considering legal and economic aspects
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2009
Datum zadání: 31.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK