Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj Bělorusko-ruské integrace po roce 1996
Název práce v češtině: Vývoj Bělorusko-ruské integrace po roce 1996
Název v anglickém jazyce: The Development of Belarus-Russia Integration After 1996
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK