Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělec jako genderový koncept: genderové stereotypy v estetice
Název práce v češtině: Umělec jako genderový koncept: genderové stereotypy v estetice
Název v anglickém jazyce: Artist as a gender related issue: gender stereotypes in aesthetics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2009
Datum zadání: 28.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK