Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volný čas romských dětí a mládeže
Název práce v češtině: Volný čas romských dětí a mládeže
Název v anglickém jazyce: Free time activity of romani children and youth
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2009
Datum zadání: 22.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2009 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Helena Sadílková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK