Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely oceňování kapitálových aktiv na evropských rozvíjejícich se trzích: empirická analýza
Název práce v češtině: Modely oceňování kapitálových aktiv na evropských
rozvíjejícich se trzích: empirická analýza
Název v anglickém jazyce: Empirical Tests of Asset Pricing Models in European Emerging Markets
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Filip Hájek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Vít Bubák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK