Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investment opportunities in microfinance and their attractiveness for global market players
Název práce v češtině: Investment opportunities in microfinance
and their attractiveness for global market players
Název v anglickém jazyce: Investment opportunities in microfinance
and their attractiveness for global market players
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Oponenti: doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK