Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a dílo Albína Bráfa
Název práce v češtině: Život a dílo Albína Bráfa
Název v anglickém jazyce: Life and work of Albín Bráf
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2009
Datum zadání: 08.01.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2010
Oponenti: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK