Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití umělých akciových trhů ve finančním výzkumu
Název práce v češtině: Využití umělých akciových trhů ve finančním výzkumu
Název v anglickém jazyce: The Use of Artificial Stock Markets in Financial Research
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Švarc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK