Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Cestopisné prózy Karla Čapka
Název práce v češtině: Cestopisné prózy Karla Čapka
Název v anglickém jazyce: Karel Čapeks travel proses
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2009
Datum zadání: 27.05.2009
Datum a čas obhajoby: 22.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK