Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková analýza zvukové nahrávky pro Český národní korpus aneb příspěvek k poznání mluvené češtiny
Název práce v češtině: Jazyková analýza zvukové nahrávky pro Český národní korpus aneb
příspěvek k poznání mluvené češtiny
Název v anglickém jazyce: Language analysis of and audiorecord for the Czech national corpus or the
contribution to the knowledge of spoken Czech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Mališ, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2009
Datum zadání: 27.05.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK