Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální podnikání nestátních neziskových organizacích
Název práce v češtině: Sociální podnikání nestátních neziskových organizacích
Název v anglickém jazyce: Social Undertaking of Non-Governmental Organisations
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2009
Datum zadání: 26.02.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá fenoménem sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Zaměřuje se především na přípravnou fázi zakládání sociálního podniku a metody snížení rizika neúspěchu podniku na trhu v této fázi. Teoretická část práce objasňuje myšlenku sociální
ekonomiky a sociálního podnikání a představuje subjekty sociálního podnikání, tedy sociální firmy z řad nestátních neziskových organizací. Druhá teoretická část popisuje strategické plánování, podnikatelský plán a studii proveditelnosti jako metody eliminace
rizika neúspěchu podniku na trhu v přípravné fázi zakládání podniku. Empirická část se metodou kvalitativního výzkumu snaží zjistit, jaké kroky v této fázi učinily již existující sociální firmy v České republice a jak je hodnotí nyní. Přináší příklady tzv. dobré praxe a naznačuje tak možnou cestu těm organizacím a osobám, které se sociální firmu rozhodují založit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK