Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro I. st. ZŠ
Název práce v češtině: Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro I. st. ZŠ
Název v anglickém jazyce: School for soprano fipple flute for elementary schools
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2009
Datum zadání: 26.05.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK