Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění hudebně výchovných prvků v RVP se zaměřením na 1. ročník ZŠ
Název práce v češtině: Uplatnění hudebně výchovných prvků v RVP se zaměřením na 1. ročník ZŠ
Název v anglickém jazyce: Application of music-eduactional elements in the General Educational Plan
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2009
Datum zadání: 26.05.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK