Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
List říšského protektora Böhmen und Mähren jako příklad německé propagandy v Protektorátu Čechy a Morava
Název práce v češtině: List říšského protektora Böhmen und Mähren jako příklad německé propagandy v Protektorátu Čechy a Morava
Název v anglickém jazyce: Magazine Böhmen und |Mähren as an example of the german propaganda
in Protektorate Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Robert Krejcar, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK