Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Factor of Water in Central Asia
Název práce v češtině: Faktor vody ve Střední Asii
Název v anglickém jazyce: The Factor of Water in Central Asia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2008
Datum zadání: 25.05.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK