Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daň z příjmů právnických osob a implementace směrnic Evropského společenství
Název práce v češtině: Daň z příjmů právnických osob a implementace směrnic
Evropského společenství
Název v anglickém jazyce: The Corporate Tax and the European Community Directives Implementation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2008
Datum zadání: 26.02.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 10:00
Místo konání obhajoby: 323
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK