Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Je úspěch přímo úměrný kontroverzi? Na příkladu TV seriálu South Park
Název práce v češtině: Je úspěch přímo úměrný kontroverzi? Na příkladu TV seriálu South Park
Název v anglickém jazyce: Is success linked to controversy? At an example of South Park TV series
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Oponenti: PhDr. Libuše Šmuclerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK