Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotografie v tisku před volbami (PS PČR 2006)
Název práce v češtině: Fotografie v tisku před volbami (PS PČR 2006)
Název v anglickém jazyce: Photography in printed media ahead elections (Chamber of Deputies of the Czech
Parliament, 2006)
Klíčová slova: fotografie, obraz, tištěná média, žurnalistika, politická komunikace, volby, kvantitativní analýza
Klíčová slova anglicky: photography, picture, image, print media, journalism, political communication, elections, quantitative analysis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK